Yağlı güreş Ana Sayfa

Yağlı güreş, geleneksel bir Türk sporudur. Güreşçiler vücutlarına yağ sürerek güreştikleri için bu şekilde adlandırılır. Müsabakalar “Er Meydanı” denilen alanlarda yapılır. Güreşçilerin vücutlarının yağlanması nedeni ile birbirlerini tutmaları zorlaştığından, büyük güç ve ustalık gerektiren bir spordur.

Bugün resmî müsâbakalarda yer alan Serbest ve Greko-Romen güreş türlerinin dışında, sırf millî geleneklerimiz arasında yer alan yağlı güreş ise, Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye geçtikleri tarihten beri memleketimizde yapılagelen bir güreş türüdür. Bugün, yurdumuzda yağlı güreş, düğünlerin, panayırların, mola veren askerî birliklerimizin en önemli eğlencesidir. Her yıl, Haziran ayında Edirne’nin Sarayiçi mevkiinde yapılan tarihî Kırkpınar güreşleri, Süleymân Paşa komutasında, bir gece Çanakkale Boğazı’nı geçerek, Gelibolu’ya çıkan ve Rumeli fetihlerine katılan Müslüman kırk Türk yiğidinin hâtırasını anmak gâyesiyle yapılmaktadır.

Osmanlı Devleti zamanında saray dışında yapılan güreş müsabakaları; panayırlarda, düğünlerde, bir hayır kurumu yararına veya bu işi meslek edinmiş kişilerin özel yer ve salonlarında yapılırdı. Ayrıca düğün ve Ramazan güreşleri adı altında düzenlenen etkinlikler de yapılmıştır. Buna örnek: Koca Yusuf, Büyük Cemre, vb.

Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, 2010 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesine ülkemiz tarafından kaydettirilmek suretiyle tüm dünyaya duyurulmuştur.

Boy ve Kategorileri

Yağlı güreş organizasyonlarında geleneksel, birinci sınıf güreşler ve mahalli güreşler olmak üzere iki tür uygulanması yapılır.

Geleneksel organizasyonlarda boylar aşağıdaki gibi düzenlenir:

 • Minik bir boy
 • Minik iki boy
 • Teşvik Bir Boy
 • Teşvik iki Boy
 • Tozkoparan boyu
 • Ayak Boyu
 • Deste Küçük Boy,
 • Deste Orta Boy,
 • Deste Büyük Boy,
 • Küçük Orta Küçük Boy,
 • Küçük Orta Büyük Boy,
 • Büyük Orta,
 • Başaltı,
 • Baş.

Mahalli organizasyonlarda boylar aşağıdaki şekilde düzenlenir:

 • Minik bir boy
 • Minik iki boy
 • Teşvik Bir Boy
 • Teşvik iki Boy
 • Tozkoparan boyu
 • Ayak Boyu
 • Deste Küçük Boy,
 • Deste Büyük Boy,
 • Küçük Orta Küçük Boy,
 • Küçük Orta Büyük Boy,
 • Büyük Orta,
 • Başaltı,
 • Baş.

Sporcular ve turnuvalar çeşitli kategorilere ayrılır.

Organizasyonlar küçükten büyüğe doğru olmak üzere: Bayram şenlik ve düğün güreşleri; mahalli (piyasa) güreşleri; birinci sınıf güreşler ve geleneksel güreşler gibi farklı seviyelerde düzenlenir.

Yağlı Güreş Oyunları

Yağlı Güreşlerdeki oyunlar; ayakta yapılan oyunlar ve yerde yapılan oyunlar olarak maksatlarına göre, Elense, İç tırpan, dış tırpan, kazkanadı, ayakta güreşi bağlama, budama, paça, kazık, kepçe, ters kepçe, kılıç atma, payanda, kemane, kemane çekme, kol bastı, tilkikuyruğu, köpek kuyruğu, yerde sürüme, köstek, künde (oturak kündesi, ayak kündesi, şark kündesi, bel kündesi), boyunduruk, kurt kapanı, yanbaş ve kombine oyunlar paça kazık, ellerin kenetlenmesi, sarma, cezayir sarması gibi sıralanabilir.

Müsabaka Süresi Ve Kazanma Şartları

Yağlı güreşte müsabaka süresi genelde 40 dakikadır.Bu sürede galip gelen belli olmadığı takdirde süresiz olarak uzatmaya gidilir. İlk puanı alan güreşçi galip gelmiş olur.

Yağlı güreş turnuvaları

Son dönemlerde 3 günlük yapılan 4 büyük turnuva yapıldığı tarih sırasıyla: Kumluca, Kırkpınar, Kurtdereli ve Elmalı güreşleridir.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

Tarihi Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Güreşleri

Kurtdereli Yağlı Pehlivan Güreşleri

Antalya Kumluca Yağlı Güreşleri

Türkiye Yağlı Güreş Ligi

Düzenlenen diğer turnuvalar: