Hebei

Team Roster

2019/2020 Team Roster2020/2021 Team Roster
(Updated 17-11-2020)
Head Coach : Head Coach :
Miaoyun JiangMiaoyun Jiang
Yunrui XuYunrui Xu
Fan YangFan Yang
Jiamin WangJiamin Wang
Mengyao QuMengyao Qu
Tianyu ZhangTianyu Zhang
Jingnan WangJingnan Wang
Jiayu Zhao
Sudan Jia
Zifan ZuoZifan Zuo
Jiayao LiuJiayao Liu
Xiao LuoXiao Luo
Jie Lin
Miao ZhouMiao Zhou
Xi ChenXi Chen
Xionan LiuXionan Liu