Dünya Üniversite Sporları

Dünya– Universiad
– Dünya Üniversite Spor Şampiyonaları
Avrupa– Avrupa Üniversite Spor Oyunları
– Avrupa Üniversite Spor Şampiyonaları
TürkiyeKoçfest Spor Oyunları
– Üniversite Spor Müsabakaları